ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

 

 • ระบบปรับอากาศ ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Chilled Water Cooled Package)

 • ระบบปรับอากาศ ( Air Conditioning System)

 • ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning System)

 • ระบบระบายอากาศและหมุนเวียนอากาศ (Exhaust and Ventilation System)

 • ระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Plant Management System)

 • ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving System)

 

 

 

ระบบ ไฟฟ้า

 

 • ระบบไฟฟ้าทั้งแรงดันต่ำ ปานกลางและสูง (Low, Medium & High Voltage System)

 • ระบบจ่ายไฟฟ้า (Power Distribution System)

 • ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

 • ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและการต่อสายดิน (Lightning Protection and Grounding System)

 

 

ระบบการสื่อสาร

 

 • ระบบการสื่อสาร (Communication System)

 • ระบบโทรศัพท์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Telephone System Closed Circuit Television System)

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)

 

ระบบภาพและเสียง

 

 • ระบบเสียง (Sound System Master

 • ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ไปยังจุดต่างๆ (Antenna Television and Satellite System)

 

 

 

ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบรักษาความปลอดภัย

 

 • ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm system)(Fire alarm system)

 • ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)

 • ท่อดับเพลิง (Fire Hose)

 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Entering System)

 

ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)

 

 • ระบบประปา (Plumbing System)

 • ระบบจ่ายน้ำ ทั้งน้ำร้อนและเย็น (Cold & Hot Water Supply System)

 • ระบบระบายน้ำ (Drainage System)

 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System)

 

 

 

 

 

  Be a fan on facebook

 

National Direct Network Co., Ltd.
240 Soi Petchkasem 63/4 Petchkasem Road, Bangkae, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160
Tel : 02 4444-655 Fax: 02 4444-650 email : sales@ndn.co.th