Retort    Retort knowledge -Thai

 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Retort

Autoclave เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึง'มักใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย ส่วนการใช้งานเครื่อง Autoclave นั้น ควรมีการทดสอบเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่อง Autoclave

หลักการของ (Autoclave)

คือการนำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาไว้ในห้องที่มีความร้อนและแรงดันของไอน้ำสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การนึ่งฆ่าเชื้อโดยทั่วไปจะใช้สภาวะที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที หากใช้อุณหภูมิสูงมากๆ และแรงดันไอน้ำมากกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อาจจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะอุณหภูมิที่สูงมากเกินจะทำให้เนื้อโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปและมีอายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งแรงดันไอน้ำที่สูงเกินไปอาจทำให้ผิวโลหะเป็นสนิมและสึกกร่อนได้ (ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาที่สั้นก็ตาม) ระยะเวลาในการนึ่งตามที่ได้กล่าวถึงนี้ เป็นเวลาที่ห้องนึ่งมีอุณหภูมิและแรงดันของไอน้ำเป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่รวมเวลาในการเตรียมห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิและแรงดันตามที่กำหนด

Autoclave Model

 

Old Model

   

New Model

คือ Autoclave ขนาดเล็กที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร (มักใช้ในระดับห้องปฏิบัติการ) ) มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
§1. หากใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำจะเป็น 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และหากใช้อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำจะเป็น 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยอัตโนมัติ (เมื่อนึ่งในความดันบรรยากาศปกติ)
§2. ไม่จำเป็นต้องมีการไล่อากาศออกจากห้องนึ่งก่อนเพิ่มความดันด้วยไอน้ำ เพราะแรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพียงพอที่จะไล่อากาศออกให้หมดได้อยู่แล้ว Autoclave ระบบ Gravity ที่ขายกันในท้องตลาดปัจจุบันมี 2 แบบ โดยดูจากวิธีการทำให้ของที่นึ่งแห้งเป็นหลัก ได้แก่ ระบบการทำให้แห้งใช้ความร้อนทำให้ของที่นึ่งแล้วแห้งแบบใหม่ (Dry Heat): ระบบการทำให้แห้งจะมีตัวดูดอากาศจากภายนอกที่เย็นกว่าเข้าสู่ห้องนึ่ง โดยผ่านแผ่นกรอง (Bacterial Filter) ขนาดรูพรุน 0.2 ไมครอน อากาศที่เย็นกว่าจะไล่อากาศและไอน้ำที่ร้อนกว่าซึ่งอยู่ภายในห้องนึ่งออกสู่หม้อต้ม การใช้เวลาในการทำให้แห้งจึงสั้นกว่า แต่ความชื้นที่เกาะอยู่กับของที่นึ่งจะออกไปไม่หมด และจะต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอยู่บ่อยๆ เพราะแผ่นกรองอาจจะตันจากอากาศที่ดูดเข้าไปได้ 

 

 

  ในปัจจุบัน Autoclave มีระบบปิด-เปิดฝาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ได้ใช้วิธีการปิดฝาแบบเดิมซึ่งเป็นแบบหมุนวาล์ว ระบบนี้จะมี circumferential ring (แหวนเส้นรอบวง) เป็นตัวล็อคแบบพิเศษซึ่งทำขึ้นมาจากซิลิโคนกันความร้อน โดยเมื่อปิดฝาแหวนนี้ก็จะเข้ามาล็อคฝาปิดไว้ตามรูปที่ 6 โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงบีบอัดของฝาแบบเดิม ระบบนี้จะล็อคฝาปิดอย่างอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แต่จะขึ้นอยู่กับความดันภายใน โดยฝาปิดจะไม่ยอมเปิดออกจนกว่าความดันภายในห้องบ่มจะอยู่ในระดับปกติ และสามารถตั้งการทำงานให้ฝาปิดเปิดออกเมื่อความดันอยู่ในระดับปกติแล้วโดยอัตโนมัติได้ ในส่วนของฝาปิดภายในนั้นส่วนใหญ่จะทำมาจากสแตนเลส

ส่วนฝาปิดด้านบนซึ่งมีส่วนควบคุม (control panel) และหน้าจอแสดงผลนั้น ทำมาจากพลาสติกชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน จึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดความเสียหายของส่วนควบคุมจากความร้อน ส่วนของตัวให้กำเนิดไอน้ำ (steam generator) ที่อยู่ในตัวเครื่องนั้น เมื่อใช้ร่วมกับการ Pre-heating แล้ว จะสามารถทำความร้อนให้ได้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที (ในกรณีที่มีเพียงห้องบ่มเปล่าๆ) ส่วนระบบทำความเย็นนั้นจะมีทั้งแบบที่เป็นท่อต่ออากาศเย็นจากภายนอกเข้าสู่ห้องบ่มและระบบทำความเย็นภายในตัวเครื่องเอง ทำให้สามารถลดเวลาในการทำความเย็นได้มาก การปล่อยอากาศออกเพื่อลดความดันภายในและลดอุณหภูมิจะมีแผ่นกรองช่วยกรองอากาศที่ผ่านเข้า-ออกห้องบ่ม โดยในส่วนของฝาปิดด้านในจะพัดลมช่วยในการหมุนเวียนอากาศ และมีระบบทำความเย็นโดยใช้การควบแน่นของน้ำ เพื่อช่วยลดกลิ่นจากของเสียซึ่งอาจมีพิษต่อสุขภาพได้ และมีระบบการทำแห้งแบบรวดเร็ว โดยใช้เครื่องให้กำเนิดไอน้ำช่วยในการทำความร้อนให้กับภายในห้องบ่ม ทำให้ของที่อยู่ภายในแห้งไวขึ้น นอกจากนี้ Autoclave ในปัจจุบันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเก็บข้อมูล ดูรายงานผลการนึ่งฆ่าเชื้อเป็นกราฟ และทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อีกด้วย 

 

Type of New Model Autoclave
Front Open Top Open :Large Size
Regular Size For Manufacture
¡Autoclave แบบมีระบบดูดให้เป็นสูญญากาศก่อนและหลังนึ่ง (vacuum) : Autoclave ระบบนี้ จะมีหม้อนึ่งขนาดใหญ่ (มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม) จึงเกิดปัญหาจากขนาดของห้องนึ่งคือ แรงดันไอน้ำไม่สามารถไล่อากาศออกได้หมด ทำให้การนึ่งไม่ถึงระดับการฆ่าเชื้อตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีระบบดูดอากาศออกจากห้องนึ่งก่อนแล้วค่อยใช้แรงดันไอน้ำร้อนในการนึ่ง เครื่อง Autoclave ระบบนี้ จะมีหม้อต้มให้เกิดไอน้ำ (Steam Boiler) แยกต่างหาก ไม่รวมอยู่ภายในห้องนึ่ง โดยจะฉีดไอน้ำทำให้ห้องนึ่งมีสภาวะความร้อนและแรงดันไอน้ำตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้อุปกรณ์ที่ผ่านการนึ่งมีอายุยาวนานกว่าการนึ่งด้วยเครื่อง Autoclave ระบบ Gravity เพราะของที่นึ่งแล้วจะสัมผัสความร้อนในช่วงเวลาที่สั้นกว่า อย่างไรก็ดี Autoclave ระบบนี้ เมื่อการนึ่งสิ้นสุดลงภายในห้องนึ่งจะมีสภาพเป็นสูญญากาศ ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้อากาศภายนอกเข้าสู่ห้องนึ่งโดยผ่านแผ่นกรองก่อน จึงจะเปิดประตูได้ เมื่อมีการควบคุมความดันและมีระบบ Cooling ซึ่งเหมาะกับงานอุตสาหกรรม เราจึงมักนิยมเรียกเครื่องมือชนิดนี้ว่า Retort ....ขอเชิญท่านทำมารู้จักกับการเลือกใช้ Retort ของเราเลยนะครับ
 

 การเลือกใช้หม้อหนึ่งฆ่าเชื้อ

 

ดยหลักการแล้วจะไม่มีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบเดียวหรือขนาดเดียวที่จะสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ครบทุกอย่ง ดังนั้นการเลือกชนิดและขนาดจึงขึ้นกับผลิตภัณฑ์ภาชนะที่ใส่ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการหรือของการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นหลัก

  • แล้วขบวนการหรือชนิดของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อจึงจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์และภาชนะที่ใส่ผลิตภัณฑ์

  • หม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่ใช้ไอน้ำมีหลักการอยู่ 4แบบที่ใช้กับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งแบบภาชนะที่เป็นกระป๋อง ขวดแก้ว พลาสติกอ่อนและแข็ง

  • 1 อุตสาหกรรมยา และน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วย

  • 2เคื่องมือแพทย์ใน โรงพยาบาล

  • 3 ของเสียอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานทางการแพทย์

  • 4 งานวิจัยและพัฒนา

 

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่ใช้ไอน้ำมีทั้งแบบให้ความร้อนโดยตรงและแบบผ่านตัวกลาง (ส่วนใหญ่เป็นน้ำ) สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ :

 

 1 แบบให้ความร้อนจากไอน้ำโดยตรง (saturate Steam)

 

 

 2 แบบให้ความร้อนแบบผ่านตัวกลางโดยน้ำแบบจุ่ม (Water Immersion) ซึ่งมีทั้งแบบคงที่ (static) และแบบหมุน (rotary) 

 

 3 แบบอัดแรงดันพ่นน้ำ (water spray processing) ซึ่งมีทั้งแบบคงที่ (static) และแบบหมุน (rotary) [รวมถึงแบบน้ำตกไหลผ่าน water cascade processing)

 

 

 4 แบบให้ความร้อนจากไอน้ำและอากาศโดยตรง (Steam -Air)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Be a fan on facebook

 

National Direct Network Co., Ltd.
240 Soi Petchkasem 63/4 Petchkasem Road, Bangkae, Bangkae, Bangkok, Thailand 10160
Tel : 02 4444-655 Fax: 02 4444-650 email : sales@ndn.co.th